Sidebar

Đoàn viên công đoàn và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tham gia Hội diễn văn nghệ cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ XII – 2022


Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-CĐĐHĐN ngày 17/10/2022 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ XII – 2022, đoàn viên công đoàn và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tham gia Hội diễn với 01 tiết mục văn nghệ hát múa tập thể “60 năm một chặng đường”, tổ chức vào ngày 15/11/2022 tại nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng.
Tiết mục biểu diễn “60 năm một chặng đường” với sự tham gia của 40 đoàn viên công đoàn và 20 sinh viên của Trường đã góp phần vào sự thành công chung của Hội diễn, là hoạt động chung của tổ chức Công đoàn chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Đại học Đà Nẵng, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đây là cơ hội để đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động gặp gỡ giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, phát hiện những nhân tố tiêu biểu làm nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ tại đơn vị; tạo sân chơi lành mạnh, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động.
Một số hình ảnh tại Hội diễn
vn151.jpg

vn152.jpg

vn153.jpg

Các bài khác...