Sidebar

Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cùng các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung đề cương Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -2023

Các bài khác...