Sidebar

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM “TÌM HIỂU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TỔ CHỨC PHONG TRÀO “TÌM HIỂU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

 

(thời gian từ 08h00 ngày 09 tháng 9 đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2019)


Hướng dẫn: công đoàn viên click vào nội dung chi tiết >> “TÌM HIỂU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” đăng nhập email @ute.udn.vn của mỗi cá nhân để xem nội dung chọn câu trả lời đúng nhất (nếu kết quả chưa mong muốn thì tiếp tục làm lại).

Công đoàn viên nào quên pass, email @ute.udn.vn thì liên hệ SĐT: 0935495519 hoặc email: nvanh@ute.udn.vn 

Các bài khác...