Sidebar

Học bổng thạc sỹ, tiến sỹ Đại học Quốc gia Formosa Đài Loan (NFU)

Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học muốn theo học Thạc sỹ, Tiến sỹ
Yêu cầu: 
- Sinh viên thuộc các nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan
- Có bằng cử nhân hoặc tương đương
- Ứng viên phải có trình độ tiếng Trung khá (hoặc phải học tiếng Trung trong vòng 1 năm) để có thể học tập tại Đài Loan.
Quyền lợi: 
- Thời gian học: 
+ 02 năm đối với Thạc sỹ
+ 04 năm đối với Tiến sỹ
- Học bổng :
+ Đối với Thạc sỹ : Được tài trợ 6000 – 8000 NDT/1 tháng
+ Đối với Tiến sỹ : Được tài trợ 12000 – 15000 NDT/1 tháng
Hướng dẫn nộp hồ sơ: 
Liên hệ Ms Nga, Phòng QLKH&HTQT trường ĐHSPKT- ĐHĐN theo 
email:  khcn_htqt@ute.udn.vn; điện thoại: 02363 819594.