Sidebar

Lịch công tác tuần 46 từ ngày 12/6/2023 đến ngày 19/6/2023

Ngày cập nhật: 15/06/2023

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 
12/6

08h00

Họp Giao ban

- Ban Giám hiệu, CTCĐ, BT ĐTN, Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Viện NCST&KN;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường;

- TS. Nguyễn Thị Hải Vân Thư ký cuộc họp.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS . Phan Cao Thọ

10h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo “Một số kinh nghiệm truyền thông của trường đại học trong bối cảnh hiện nay”

 

- Ban tổ chức theo Quyết định số 403/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

- Mời ThS. Nguyễn Hồng Sơn.

Phòng  họp 1

Trưởng ban tổ chức:

PGS. TS. Phan Cao Thọ

Hiệu trưởng

14h00

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 – Tiểu ban Công nghệ Số

- Thành viên hội đồng;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng máy tính 3

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

 

Báo cáo Chuyên đề Bảo vệ Bí mật Nhà nước và giới thiệu quy trình trình ký văn bản tại Trường ĐHSPKT

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách văn thư các đơn vị.;

- Báo cáo viên.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS . Phan Cao Thọ

15h00 

Họp Ban thư ký Hội thảo Khoa học Quốc tế“Ứng dụng Công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 8”

(The 8th AtiGB 2023)

- Thành viên BTK theo Quyết định số 498/QĐ-ĐHSPKT ngày 07/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Phòng khách QT

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Trung Hùng

16h00 

Họp bàn về việc tính giờ chuẩn công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng ĐT, TCHC, CTSV, KHTC;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa;

- Tổ trưởng Tổ Thanh tra Pháp chế.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS . Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 
13/6

08h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường ĐHSPKT

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

 

10h00

Họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tình nguyện hè năm 2023

- Theo quyết định số 497/QĐ-ĐHSPKT

Phòng họp 1

Trưởng ban chỉ đạo

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00

Họp bàn liên kết và hợp tác với Tập đoàn Nam Long

- Hiệu trưởng;

- Phó Hiệu trưởng TS. Hoàng Dũng;

- Lãnh đạo Phòng TCHC, CSVC, QLKH&HTQT, Trung tâm HTSV&QHDN;

- Đại diện Tập đoàn Nam Long.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS . Phan Cao Thọ

14h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

- Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN;
- Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị: Trường ĐHKT, Trường ĐHNN;
- Mời Bí thư Đoàn TN các đơn vị: Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Cơ quan ĐHĐN.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV- ĐHĐN

15h00

Tạm hoãn

Họp Ban Tổ chức Hội nghị Hợp tác nhà trường - doanh nghiệp năm 2023

Theo QĐ số 1917/QĐ-ĐHĐN ngày 08/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Tư
 
14/6

07h30-17h30

Xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học hệ chính quy (ngày 14, 15/6/2023)

- Ban Thư ký HĐTS đại học chính quy theo QĐ số 40/QĐ-ĐHĐN ngày 06/1/2023;
- Chuyên viên CNTT Ban ĐT, các Trường ĐHTV, ĐVTT tham gia tuyển sinh.

Trực tuyến

Trưởng Ban Thư ký

08h30

Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BCH Công đoàn

- Như bên;

- Mời đảng ủy viên phụ trách Đoàn TN:Nguyễn Linh Nam;

- Đảng ủy viên phụ trách VP

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

10h00

Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Đoàn Thanh niên

- Như bên;

- Mời đảng ủy viên phụ trách Đoàn TN: Nguyễn Linh Nam;

- Đảng ủy viên phụ trách VP

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

11h00

Họp liên tịch BTV Đảng ủy - Chi hội Cựu Chiến binh

- Như bên;

- Đảng ủy viên phụ trách VP

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

 

 

 

15h00

Tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm của Khoa Cơ khí Động lực trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh với Khoa Cơ khí, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế;

- Đại diện phòng Đào tạo;

- Ban Chủ nhiệm Khoa, các Trưởng và phó trưởng Bộ môn, Giảng viên của Khoa Cơ khí Động lực trường ĐHSPKT TP. HCM và Khoa Cơ khí trường ĐHSPKT- ĐHĐN.

- Cán bộ giảng dạy có quan tâm thuộc các khoa khác.

Phòng họp1

 

TS. Hồ Trần Anh Ngọc-Trưởng khoa Cơ khí

Thứ Năm
15/6

07h30

Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00

Cả ngày

Tiếp Cán bộ viên chức, người lao động

Như bên

Phòng tiếp công dân (HC.107).

Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

08h00

Họp Hội đồng xét tuyển chọn giảng viên cơ hữu/giảng viên nguồn đi học theo Đề án 89 năm 2023 (đợt 2) và chuyển đổi cơ sở đào tạo đối với giảng viên đã được xét chọn đi học theo Đề án 89

Theo QĐ số 2274/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

08h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

09h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn ĐHĐN

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

10h00

Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

14h00

Làm việc với Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh về việc sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở 2 Trường ĐHSPKT

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng TCHC, CSVC.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

TS . Hoàng Dũng

14h30

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 – Tiểu ban Điện – Điện tử 01

- Thành viên hội đồng;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A216

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy

HĐTS đại học chính quy theo QĐ số 39/QĐ-ĐHĐN ngày 06/01/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐTS Giám đốc ĐHĐN

Thứ Sáu
16/6

08h00

Tiếp đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động

Đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng tiếp công dân (HC.107).

Bí thư Đảng ủy trường

08h00

Hội thảo “Một số kinh nghiệm truyền thông của trường đại học trong bối cảnh hiện nay”

- Ban tổ chức theo Quyết định số 403/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

- Đại biểu khách mời;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm;

- Cộng tác viên truyền thông

Cơ sở II Trường ĐHSPKT - Khu đô thị Đại học Đà Nẵng

Trưởng ban tổ chức:

PGS. TS. Phan Cao Thọ

Hiệu trưởng

08h30

Họp Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Công nghệ trong sinh viên lần thứ 3

- ĐHĐN: Mời PGĐ Lê Thành Bắc;
- Các thành viên BTC theo QĐ số 23-QĐ/ĐHĐN-HSV ngày 06/6/2023 của BCH Hội Sinh viên ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc

14h00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

14h40

Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn ĐHĐN

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

15h00

Làm việc với Công an Phòng cháy, chữa cháy quận Ngũ Hành Sơn

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng TCHC, CSVC.

Công an quận Ngũ Hành Sơn

(492 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn)

Phó Hiệu trưởng

TS . Nguyễn Linh Nam

14h00

Họp Ban Tổ chức tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

- Ban Tổ chức tập huấn và Tổ giúp việc theo quyết định số 2358/QĐ-ĐHĐN ngày 12/6/2023.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng ban Tổ chức tập huấn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc

14h00

Họp Hội đồng thanh lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Tối ưu hóa chiết tách hợp chất phenolic từ trái nhàu”, mã số: T2021-06-04.

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 499/QĐ-ĐHSPKT ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm

Phòng A203

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS Võ Trung Hùng

15h20

Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Thứ Bảy
17/6

08h00

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 – Tiểu ban Điện – Điện tử 02

- Thành viên Hội đồng;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn Phòng Khoa Điện-ĐT

Chủ tịch Hội đồng

Chủ nhật
18/6