Sidebar

Công Ty Cổ Phần Bellsystem24-HoaSao thông báo tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Bellsystem24-HoaSao tiền thân là CTCP Tập Đoàn Hoa Sao (gọi tắt là Hoa Sao) là một trong những công ty đầu tiên của Việt Nam cung cấp các giải pháp, dịch vụ chuyên nghiệp về Contact Center và BPO - Business Process Outsourcing.

bellsystem24.jpg
bellsystem241.jpg
bellsystem242.jpg

Các bài khác...