Sidebar

Chương trình văn nghệ: Tự hào 60 năm vững bước vươn tầm - hướng tương lai

Chương trình văn nghệ: Tự hào 60 năm vững bước vươn tầm - hướng tương lai (Trường Kỹ thuật Đà Nẵng - Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi - Trường Cao đẳng Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật)  của Công đoàn Trường ĐHSPKT biểu diễn tại Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đạp học Sư phạm Kỹ thuật

Các bài khác...