Sidebar

Cty TMA Solutions (Industry Internship) - Chi nhánh Bình Định tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2021

Công ty TMA Solutions (Industry Internship) - Chi nhánh Bình Định thông báo tuyển sinh viên thực tập Batch 7Thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 06/2021. Các bạn sinh viên. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA - Chnhánh Bình Định, vui lòng điền thông tin theo đường link https://bit.ly/tip-internship hoặc nộp hồ sơ về địa chỉ email intern-binhdinh@tma.com.vn trước ngày 15/5/2021


TMA Inovation Park - Tuyển thực tập sinh Batch7 in Jun 2021 (1000x707).jpg