Sidebar

Tuyển dụng

Tuyển dụng năm 2021 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Cty TMA Solutions (Industry Internship) - Chi nhánh Bình Định tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2021
Tập đoàn Việt - Úc tuyển dụng năm 2021
Teach for Vietnam Tuyển dụng năm 2021
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019
Thông báo về việc niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc cây cảnh
Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016
Nhà trường thông báo về việc tuyển dụng viên chức tháng 8/2015
Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 2 năm 2014
Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 1 năm 2014
Tuyển GV ngành xây dựng của trường CĐCN năm 2013
Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 1 năm 2013
Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 2 năm 2012
Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 1 năm 2012
Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 1 năm 2011
Tuyển dụng của trường CĐCN năm 2010
Tuyển dụng của trường CĐCN năm 2009
Tuyển dụng của trường CĐCN năm 2008