Sidebar

Tuyển dụng của trường CĐCN năm 2008

Đ  Ạ  I     H  Ọ  C     Đ  À     N  Ẵ  N  G

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Tel: (0511) 3835747     Fax: (0511) 3894884

Website: http://www.dct.edu.vn


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2008

 

Căn cứ vào Thông báo số 3394/TB-HDTD ngày 17/10/2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của Nhà trường phù hợp với định hướng phát triển về qui mô và cấp đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển nhân sự  với các vị trí và tiêu chuẩn như sau:

1.Vị trí công tác

1.1.             Đối với giảng viên: Các ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Cơ Điện tử, Cơ khí Chế tạo, Cơ khí Giao thông, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Nhiệt Điện lạnh, Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Công trình thuỷ, Công nghệ Hoá học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Môi trường.

1.2.             Đối với nhân viên hành chính: Nhân viên Y tế cơ quan.  

   2.Tiêu chuẩn

        2.1 Đối với giảng viên:

-                     Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành phù hợp;

-                     Ngoại ngữ: Anh văn hoặc Pháp văn, trình độ C;

-                     Tin học B;

-                     Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

-                     Những tiêu chí ưu tiên:

 + Ứng viên có bằng tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài.

 + Ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên ngành chính qui loại giỏi.

      2.2 Đối với nhân viên:

-                     Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, TCCN hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành y dược;

-                     Có chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học;

-                     Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

3.Địa chỉ nộp hồ sơ:

                          Phòng Hành chính Tổng hợp

                          Trường Cao đẳng Công nghệ

       48 - Cao Thắng - TP. Đà Nẵng

             ( hồ sơ không được hoàn trả nếu không đạt yêu cầu tuyển dụng)

Lưu ý:

   - Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên

  -  Hồ sơ xét tuyển dụng ghi rõ địa chỉ, điện thọai liên lạc với ứng viên

   -  Thời gian phỏng vấn tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau.

                                                             Đà Nẵng, ngày 20  tháng 10  năm 2008

Nơi nhận:                                                              

- Tổ mạng (đưa lên website);                      

- Thông báo chung;

- Các đơn vị, Lưu HCTH.