Sidebar

Tuyển dụng của trường CĐCN năm 2010

Đ  Ạ  I     H  Ọ  C     Đ  À     N  Ẵ  N  G

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Tel: (0511) 3894399     Fax: (0511) 3894884

Website: http://www.dct.udn.vn


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2010

 

Căn cứ vào Thông báo số 3169/TB-HDTD ngày 01/9/2010 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của Nhà trường phù hợp với định hướng phát triển về qui mô và cấp đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển nhân sự  với các vị trí và tiêu chuẩn như sau:

1.Vị trí công tác

1.1.          Đối với giảng viên: Các ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Cơ Điện tử, Cơ khí Chế tạo, Cơ khí Giao thông, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Nhiệt Điện lạnh, Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Công trình thuỷ, Công nghệ Hoá học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Môi trường.

1.2.          Đối với nhân viên hành chính: Nhân viên Hợp tác quốc tế    

   2.Tiêu chuẩn

        2.1. Đối với giảng viên:

-         Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành phù hợp;

-         Ngoại ngữ: Anh văn hoặc Pháp văn trình độ C;

-         Tin học B;

-         Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

-         Những tiêu chí ưu tiên:

          + Ứng viên có bằng tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài.

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên ngành chính qui loại giỏi.

      2.2. Đối với nhân viên:

-         Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành Ngoại ngữ tiếng Anh;

-         Tin học A hoặc B;

-         Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

3.Địa chỉ nộp hồ sơ:

                          Phòng Hành chính Tổng hợp

Trường Cao đẳng Công nghệ

        48 - Cao Thắng - TP. Đà Nẵng

             ( hồ sơ không được hoàn trả nếu không đạt yêu cầu tuyển dụng)

Lưu ý:

   - Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên

  -  Hồ sơ xét tuyển dụng ghi rõ địa chỉ, điện thọai liên lạc với ứng viên

   -  Thời gian phỏng vấn tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau.

                                                             Đà Nẵng, ngày 08  tháng 9  năm 2010

Nơi nhận:                                                              

- Tổ mạng (đưa lên website);                      

- Thông báo chung;

- Các đơn vị, Lưu HCTH.