Sidebar

Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 1 năm 2014

Đ  Ạ  I     H  Ọ  C     Đ  À     N  Ẵ  N  G

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Tel: (0511) 3894399     Fax: (0511) 3894884

Website: http://www.dct.udn.vn


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2014(Đợt 1)

 

Căn cứ vào Kế hoạch chung của Đại học Đà Nẵng; Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của Nhà trường phù hợp với định hướng phát triển về qui mô và cấp đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển nhân sự  với các vị trí và tiêu chuẩn như sau:

1. Vị trí tuyển dụng giảng viên gồm có:

            Tuyển dụng mỗi ngành 01 giảng viên gồm: Cơ khí chế tạo; Cơ điện tử; Xây dựng DD&CN; Xây dựng Cầu đường; Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học, Môi trường.

2. Vị trí tuyển dụng kỹ sư gồm có:

            Tuyển dụng mỗi ngành 01 kỹ sư gồm: Cơ khí chế tạo, Quản trị mạng, Nhiệt điện lạnh.        

   3. Tiêu chuẩn

3.1. Đối với giảng viên:

Tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ, đại học hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành phù hợp;

-         Ngoại ngữ: Anh văn hoặc Pháp văn trình độ C;

-         Tin học B;

-         Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

-         Những tiêu chí ưu tiên:

          + Ứng viên có bằng tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài.

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên ngành chính qui loại giỏi.

 Địa chỉ nộp hồ sơ:

Phòng Hành chính Tổng hợp - Trường Cao đẳng Công nghệ

Địa chỉ: 48 - Cao Thắng - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3 894399 – DĐ: 0903586222

             (hồ sơ không được hoàn trả nếu không đạt yêu cầu tuyển dụng)

Thời gian đến hết ngày 15/3/2014

Lưu ý:

   - Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên;

  -  Hồ sơ xét tuyển dụng ghi rõ địa chỉ, điện thọai liên lạc với ứng viên;

   -  Thời gian phỏng vấn tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau.

                                                             Đà Nẵng, ngày 20  tháng 02  năm 2014

Nơi nhận:                                                            HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

- Tổ mạng (đưa lên website);                      

- Thông báo chung;

- Các đơn vị, Lưu HCTH.