Sidebar

Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 2 năm 2014

Đ  Ạ  I     H  Ọ  C     Đ  À     N  Ẵ  N  G

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Tel: (0511) 3894399     Fax: (0511) 3894884

Website: http://www.dct.udn.vn


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2014(Đợt 2)

 

Căn cứ vào Kế hoạch chung của Đại học Đà Nẵng; Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của Nhà trường phù hợp với định hướng phát triển về qui mô và cấp đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển nhân sự  với các vị trí và tiêu chuẩn như sau:

1. Vị trí công tác:

 1.1. Đối với giảng viên: (mã ngạch 15111) Vẽ kỹ thuật, Cơ khí, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Hóa học.

1.2. Đối với nhân viên  phục vụ: (mã ngạch 13095) Kỹ thuật viên phòng máy tính, Kỹ thuật viên ngành Cơ khí, Kỹ thuật mạng.

1.3. Đối với nhân viên  hành chính: (mã ngạch 01003) Nhân viên thanh tra pháp chế, Nhân viên Thư viện, Nhân viên công tác HSSV.

    2. Tiêu chuẩn

2.1. Đối với giảng viên:

Tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành phù hợp;

-         Ngoại ngữ: Anh văn hoặc Pháp văn trình độ C hoặc tương đương;

-         Tin học B và khả năng sử dụng trình chiếu powerpoint;

-         Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

-         Những tiêu chí ưu tiên:

          + Ứng viên có bằng tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài.

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên ngành chính qui loại giỏi.

2.2. Đối với kỹ thuật viên và nhân viên hành chính:

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng và phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

-         Tin học và ngoại ngữ A hoặc B;

-         Có khả năng giao tiếp và sức khoẻ tốt.

 Địa chỉ nộp hồ sơ:

Phòng Hành chính Tổng hợp - Trường Cao đẳng Công nghệ

Địa chỉ: 48 - Cao Thắng - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3 894399 – DĐ: 0903586222

             (hồ sơ không được hoàn trả nếu không đạt yêu cầu tuyển dụng)

Thời gian đến hết ngày 10/12/2014

Lưu ý:

   - Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên;

  -  Hồ sơ xét tuyển dụng ghi rõ địa chỉ, điện thọai liên lạc với ứng viên;

   -  Thời gian phỏng vấn tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau.

                                                             Đà Nẵng, ngày 15  tháng 11  năm 2014

Nơi nhận:                                                        HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

- Tổ mạng (đưa lên website);                      

- Thông báo chung;

- Các đơn vị, Lưu HCTH.