Sidebar

Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 1 năm 2013

Đ  Ạ  I     H  Ọ  C     Đ  À     N  Ẵ  N  G

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Tel: (0511) 3894399     Fax: (0511) 3894884

Website: http://www.dct.udn.vn


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2013(Đợt 1)

 

Căn cứ vào Kế hoạch chung của Đại học Đà Nẵng; Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của Nhà trường phù hợp với định hướng phát triển về qui mô và cấp đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển nhân sự  với các vị trí và tiêu chuẩn như sau:

1. Vị trí công tác

            1.1. Đối với giảng viên: Các ngành: Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Quản lý Dự án, Sản xuất tự động.

            1.2. Đối với nhân viên hành chính: Nhân viên Hợp tác quốc tế, Nhân viên Thư viện.    

   2. Tiêu chuẩn

2.1. Đối với giảng viên:

Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành phù hợp;

-         Ngoại ngữ: Anh văn hoặc Pháp văn trình độ C;

-         Tin học B;

-         Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

-         Những tiêu chí ưu tiên:

          + Ứng viên có bằng tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài.

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên ngành chính qui loại giỏi.

2.2. Đối với nhân viên:

-         Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành Ngoại ngữ tiếng Anh; Chuyên ngành Thư viện.

-         Tin học A hoặc B;

          - Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt

Địa chỉ nộp hồ sơ:

                          Phòng Hành chính Tổng hợp

Trường Cao đẳng Công nghệ

        48 - Cao Thắng - TP. Đà Nẵng

             ( hồ sơ không được hoàn trả nếu không đạt yêu cầu tuyển dụng)

Lưu ý:

   - Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên

  -  Hồ sơ xét tuyển dụng ghi rõ địa chỉ, điện thọai liên lạc với ứng viên

   -  Thời gian phỏng vấn tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau.

                                                             Đà Nẵng, ngày 01  tháng 03  năm 2013

Nơi nhận:                                                              

- Tổ mạng (đưa lên website);                      

- Thông báo chung;

- Các đơn vị, Lưu HCTH.