Sidebar

Tuyển dụng của trường CĐCN đợt 1 năm 2011

Đ  Ạ  I     H  Ọ  C     Đ  À     N  Ẵ  N  G

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Tel: (0511) 3894399     Fax: (0511) 3894884

Website: http://www.dct.udn.vn


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2011(Đợt 1)

 

Căn cứ vào Thông báo số 3169/TB-HDTD ngày 01/9/2010 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của Nhà trường phù hợp với định hướng phát triển về qui mô và cấp đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển nhân sự  với các vị trí và tiêu chuẩn như sau:

Vị trí công tác

Đối với giảng viên: Các ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Cơ Điện tử, Cơ khí Chế tạo, Cơ khí Giao thông, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Nhiệt Điện lạnh, Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Công trình thuỷ, Công nghệ Hoá học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Môi trường.

    

   Tiêu chuẩn

      Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui loại giỏi hoặc loại khá theo chuyên ngành phù hợp;

-         Ngoại ngữ: Anh văn hoặc Pháp văn trình độ C;

-         Tin học B;

-         Có khả năng sư phạm, ngoại hình chuẩn mực và có sức khoẻ tốt.

-         Những tiêu chí ưu tiên:

          + Ứng viên có bằng tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài.

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên ngành chính qui loại giỏi.

 

Địa chỉ nộp hồ sơ:

                          Phòng Hành chính Tổng hợp

Trường Cao đẳng Công nghệ

        48 - Cao Thắng - TP. Đà Nẵng

             ( hồ sơ không được hoàn trả nếu không đạt yêu cầu tuyển dụng)

Lưu ý:

   - Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên

  -  Hồ sơ xét tuyển dụng ghi rõ địa chỉ, điện thọai liên lạc với ứng viên

   -  Thời gian phỏng vấn tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau.

                                                             Đà Nẵng, ngày 15  tháng 2  năm 2011

Nơi nhận:                                                              

- Tổ mạng (đưa lên website);                      

- Thông báo chung;

- Các đơn vị, Lưu HCTH.