Sidebar

 

Website về virus corona do người việt thiết kế sử dụng AI để phát hiện tin giả

Nhóm kỹ sư 5 người làm việc liên tục trong 12 tiếng để xây dựng trang web về virus corona cho người Việt, dùng AI để phát hiện tin giả.

Bằng cách nào để ẩn Sheets, Cells, Columns và Formulas trong Excel

Nếu bạn đang sử dụng Excel hàng ngày, thì bạn có thể đang rơi vào tình huống mà bạn cần che giấu một cái gì đó trong bảng tính Excel.

Các bài khác...