Sidebar

 

Website về virus corona do người việt thiết kế sử dụng AI để phát hiện tin giả

Nhóm kỹ sư 5 người làm việc liên tục trong 12 tiếng để xây dựng trang web về virus corona cho người Việt, dùng AI để phát hiện tin giả.

Các bài khác...