Sidebar

 

Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 17/6/2022, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và tập huấn chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số186-KH/ĐU, ngày 24/12/2018 của Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng,

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển đảng nói riêng ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) và công tác xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào ngày 28/8/2018.

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2018

Ngày 21/6/2018, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Đảng bộ.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ

Ngày 12/01/2017, tại Hội trường B, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ.

Các bài khác...