Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN tham dự Kick-off Meeting của Dự án EMVITET

Từ ngày 26/02 đến 01/3/2019, Ban quản lý Dự án EMVITET đã tổ chức họp khởi động dự án tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN tham dự phiên họp có PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Từ ngày 26/02 đến 01/3/2019, Ban quản lý Dự án EMVITET đã tổ chức họp khởi động dự án tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN tham dự phiên họp có PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.

EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 - Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0) là một dự án tăng cường năng lực thuộc chương trình Erasmus+ được tài trợ bởi Cộng đồng châu Âu. Tham gia dự án này có: Hameen Ammaaikorkeakoulu Oy (Phần Lan, Trưởng Dự án), Dublin City University (Irelen), Katholieke University Leuven (Bỉ), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Đại học Lạc Hồng, Cao đẳng Công Thương TP HCM, Cao đẳng Công nghiệp Huế và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng.

Dự án sẽ đào tạo cho khoảng 50 cán bộ/giảng viên cho mỗi trường ở Việt Nam về các vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng hệ sinh thái giáo dục. Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật sẽ được cử 10 giảng viên tham gia khoá đào tạo 3 tuần tại Phần Lan và Bỉ về đổi mới phương pháp giảng dạy và các công nghệ mới hỗ trợ dạy và học để tiến đến một nền giáo dục mới 4.0.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung liên quan đến dự án, các giải phái pháp để dự án mang lại hiệu quả tốt nhất có thể và kế hoạch triển khai trong 3 năm đến.

 image001a.png
Hình 1: Các đại biểu tham gia Kick off meeting
  image003a.png
Hình 2: TS. Irma Kunnari - Điều phối Dự án giới thiệu về Giáo dục 4.0

image005a.png Hình 3: Các đại biểu thảo luận về Giáo dục 4.0


Các bài khác...