Sidebar

Thông tin ngày hội Eramus Day 2021 - dự án Emvitet

Thông tin ngày hội Eramus Day 2021 - dự án Emvitet

Hinh1-Sharing success stories in Edu 4.0.jpg
Nhằm tăng cường sự kết nối giữa các trường đối tác tham gia thực hiện dự án EMVITET và hưởng ứng ngày hội quốc tế ERASMUS DAY 2021, các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam cùng tham gia buổi hội thảo với chủ đề  “CHIA SẺ CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG TRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 4.0” 
Dự án EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 - Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0) là một dự án tăng cường năng lực thuộc chương trình Erasmus+ được tài trợ bởi Cộng đồng châu Âu. Tham gia dự án này có sự tham gia các trường: 
- Đại học Hameen Ammaaikorkeakoulu Oy – HAMK (Phần Lan, Trưởng Dự án),
- Đại học thành phố Dublin – DCU (Cộng hòa Ai-len),
- Đại học Katholieke Leuven- KULeuven (Bỉ), 
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM, 
- Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai,
- Cao đẳng Công Thương Tp HCM, 
- Cao đẳng Kỹ nghệ II Tp HCM,
- Cao đẳng Công nghiệp Huế, 
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng.

Kính mời quý Thầy, cô tham dự và theo dõi chương trình hội thảo:
Hinh 2 Agenda workshop on October 15th, 2021.jpg
Thời gian : 14:00 - 17:00 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom
https://zoom.us/j/96157848357?pwd=SGhmSWJGeWJKMEhwc0JrRXdDOHNYQT09 
Meeting ID: 961 5784 8357 
Passcode: 123456.
Một số tài liệu tham khảo của dự án EMVITET 
https://dctudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntkhong_ute_udn_vn/EryzK8vxTNpHufGDHRwLqlsBnrhbzFTrGi7xWh73Vgvw_w?e=sbCllt

Các bài khác...