Sidebar

 

Khoa Công nghệ Hoá học - Môi trường và Khoa Điện - Điện tử phối hợp cùng Tập đoàn TH Việt Nam tổ chức Workshop với chủ đề “Hành trang sự nghiệp cùng TH”

Ngày 16/11/2023 vừa qua, Khoa Công nghệ Hoá học - Môi trường và Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp cùng Tập đoàn TH Việt Nam tổ chức Workshop với chủ đề “Hành trang sự nghiệp cùng TH”.

Sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng lên đường thực tập tại Nhật Bản

Đưa sinh viên sang Nhật Bản thực tập là mục tiêu hướng đến trong công tác hợp tác đào tạo, hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học nói chung và của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng nói riêng.

Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường tổ chức đánh giá Đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên ngành Kỹ thuật thực phẩm

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2023, Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường đã tổ chức 02 Hội đồng chấm Đồ án đồ án tốt nghiệp Cử nhân cho sinh viên ngành Kỹ thuật thực phẩm (hệ cử nhân).

Khoa Công nghệ Hoá học – Môi trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và thách thức của các sản phẩm Thực phẩm Chức năng với sức khoẻ cộng đồng”

Ngày 27/8/2022, tại Khoa Công nghệ Hoá học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng, Hội Hoá học Thành phố Đà Nẵng, Hội Hoá Dược Việt Nam, Trung tâm Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo: “Tiềm năng và thách thức của các sản phẩm Thực phẩm Chức năng với sức khoẻ cộng đồng”.

Khoa Công nghệ Hoá học – Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vi sinh vật trong thế giới biến động của dịch Covid - 19”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Hoá học – Môi trường; ngày 03/03/2022, Bộ môn Công nghệ Sinh học thuộc Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vi sinh vật trong thế giới biến động của dịch Covid - 19”.

Công nghệ thực phẩm – sự lựa chọn bền vững cho tương lai

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm ra đời cùng với sự thành lập Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Hiện nay, Bộ môn đảm nhận đào tạo chuyên ngành là: Kỹ thuật Thực phẩm (hệ Đại học).

Các bài khác...