Sidebar

 

Công tác viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử hoàn thành

Ngày 25/8/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị công tác viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (gọi tắt là Hội nghị) của hai ngành: ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (phiên bản cuối cùng trước khi tiến hành kiểm định)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức tập huấn về xây dựng rubric để đo lường, đánh giá kết quả người học

Sáng ngày 19 /5/2022, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi tập huấn Tập huấn về xây dựng rubric để đo lường, đánh giá kết quả người học.

Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Sáng ngày 06 tháng 6 năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức đón Đoàn Công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục do Đại học Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 1218/QĐ-ĐHĐN.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Trường Cao đẳng Công nghệ đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và các công tác liên quan nhằm nâng cao năng ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân của các tổ chức, cá nhân cán bộ, viên chức và học sinh-sinh viên trong toàn trường.

Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn “Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO”

Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN). Trong hai ngày cuối tuần 15 và 22/10/2016,

Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục trường Cao đẳng Công nghệ

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác đảm bảo chất lượng, trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đón tiếp Đoàn đánh giá nội bộ của ĐHĐN về thực hiện công tác đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) giai đoạn 2010-2015. Đây là bước chuẩn bị cần thiết trước khi Nhà trường tham gia đợt đánh giá ngoài vào năm 2016.

Các bài khác...