Sidebar

 

Lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp ngành Tin học ứng dụng khóa 2013-2015, chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghệ (DCT) và Tổ chức Passerelles Numeriques (PN)

Vào sáng ngày 10/10/2015, Tổ chức Passerelles Numeriques tại Việt Nam (PNV) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức

Tăng cường quan hệ trong hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghệ và Tổ chức Passerelles Numériques

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN) và Tổ chức Passerelles Numériques (PN)...

Học kỳ doanh nghiệp DCT- Điểm mới trong đào tạo

Ngày 24 tháng 08 năm 2015 vừa qua, trường Cao đẳng Công nghệ đã tổ chức cho các em sinh viên báo cáo kết quả “Học kỳ doanh nghiệp” sau hơn 2 tháng tham gia thực tập tại Công ty ShinkoTechnos.

Chương trình hành động v/v tiếp tục thực hiện tốt đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong tình hình mới của Trường Cao đẳng Công nghệ

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đã được triển khai triệt để từ năm 2006 và có 3 khóa học tốt nghiệp, chương trình đào tạo có sự cải tiến đáng kể ở tất cả các ngành, kiến thức được cấu trúc thành dạng mô đun,

Trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng xây dựng CT Đào tạo phiên bản 2014: Đột phá mạnh vào chất lượng đào tạo theo hướng gắn nguồn lực với nhu cầu thị trường lao động

Từ 2014: Sinh viên của Trường sẽ có thêm Học kỳ Doanh nghiệp; Giảng viên Trẻ (dưới 30 tuổi) của Trường phải thực tập tại cơ sở sản xuất 150 giờ/năm học

Sinh viên trúng tuyển Nguyện vọng 2 – hệ chính quy nhập học vào trường Cao đẳng Công nghệ

Ngày 20/09, Trường Cao Đẳng Công Nghệ- Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đón nhận và làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên trúng tuyển Nguyện vọng 2 vào hệ Cao đẳng chính qui năm 2013 tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm nay, trường đón tiếp tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học cùng đông đảo phụ huynh...

Các bài khác...