Sidebar

 

Thư viện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật trưng bày, giới thiệu sách theo chủ đề

Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền Thế giới 23/4, Thư viện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật kết hợp với Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng tổ chức trưng bày, giới thiệu bộ sưu tập gần 300 cuốn sách về lịch sử, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và tôn giáo Việt Nam.

Các bài khác...