Sidebar

 

Đối thoại giữa Trường Cao đẳng Công nghệ và HSSV trong năm học 2016-2017

Trong gần 2 giờ đồng hồ mỗi đêm, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, các ý kiến thắc mắc, trao đổi, góp ý cũng như những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của các học sinh, sinh viên (HSSV) đều được lãnh đạo Nhà trường tiếp nhận và có những trả lời thỏa đáng.

Phòng, chống HIV/AIDS trong ĐVTN, HSSV: Mưa lâu mới thấm đất !

(ictdanang) – Tối qua (16/11), tại trường Cao đẳng (CĐ) Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trong Đoàn viên (ĐV)-Thanh niên (TN), học sinh (HS) sinh viên (SV) đang theo học tại Trường...

Những SV đầu tiên được nhận Học bổng "Thử thách DCT"

Chân dung những SV đầu tiên được nhận học bổng 'Thử thách DCT" của Trường Cao đẳng Công nghệ.

Giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa Nhà trường và sinh viên năm học 2015-2016

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 42/BGD-ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường Đại học - Cao đẳng, Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức 2 đêm Giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên vào các ngày 14 và 15/01/2016.

Các bài khác...