Sidebar

Thông báo học bổng #1 SYMPTOMA, better diagnosis - Scholarship

SYMPTOMA trao học bổng hàng năm cho các sinh viên phải làm việc để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. Đây là một trong số các học bổng dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Ứng viên có thể tìm hiểu thêm thông tin và nộp đơn tại https://www.symptoma.com/en/scholarship.

Tên học bổng: #1 SYMPTOMA, better diagnosis - Scholarship

Mô tả: SYMPTOMA trao học bổng hàng năm cho các sinh viên phải làm việc để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. Đây là một trong số các học bổng dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Ứng viên có thể tìm hiểu thêm thông tin và nộp đơn trực tuyến theo mẫu tại https://www.symptoma.com/en/scholarship

Điều kiện: Sinh viên vừa đi học vừa đi làm để trang trải học phí và sinh hoạt phí. Không giới hạn ngành học.

Số lượng học bổng: 6 học bổng hàng năm

Giá trị học bổng: USD 500 tiền mặt, trao trực tiếp cho người thụ hưởng

Thời hạn nộp đơn: 31 tháng 01 hàng năm

Các bài khác...