Sidebar

Thông báo dùng thử miễn phí CSDL điện tử OECD

04 THÁNG 04 2017

Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ thông qua Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT Vietnam) xin giới thiệu cùng quý bạn đọc là giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên của trường dùng thử miễn phí CSDL điện tử OECD (sách, tạp chí, thống kê… với nhiều chủ đề về Khoa học và Công nghệ, Năng lượng, Môi trường, Phát triển đô thị, Giao thông…).

Để biết thêm thông tin và cách sử dụng, khai thác CSDL OECD. Xin vui lòng xem file hướng dẫn đính kèm

·      Địa chỉ truy cập :  www.oecd-ilibrary.org/

·      Phạm vi truy cập : Truy cập thông qua username/password  

-          Usename: marapr2017

-          Password: 823971

·      Thời gian sử dụng : Từ 05/04/2017 đến 30/04/2017


Mọi yêu cầu hỗ trợ về việc truy cập CSDL xin liên hệ: Cô Vũ Thị Kiều Loan, Email: vkloan2001@gmail.com, Điện thoại: 0511. 3896601


Các bài khác...