Sidebar

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo về phiếu tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm 2010 – 2011

06 THÁNG 08 2014
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đã có phiếu tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm 2010 – 2011, các bạn học sinh, sinh viên tải file về nhập điểm vào rồi gởi mail lại theo địa chỉ ngocvutrang@yahoo.com.vn nộp hai bản, một bản có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và gởi bằng đường mail, file excel đã có sẵn công thức nên các bạn sinh viên chỉ cần nhập điểm, phần xếp loại và điểm quy đổi công thức sẽ tự làm, nếu có gì thắc mắc liên hệ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.
Phiếu tổng hợp đánh giá của các lớp khoa Điện
Phiếu tổng hợp đánh giá của các lớp khoa Cơ khí
Phiếu tổng hợp đánh giá của các lớp khoa KT Xây dựng
Phiếu tổng hợp đánh giá của các lớp khoa CN Hóa học
Phiếu tổng hợp đánh giá của các lớp khóa 07

Phiếu tổng hợp đánh giá của các lớp hệ Trung cấp

Các bài khác...