Sidebar

Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu RSC và JST

07 THÁNG 09 2016

Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ kính thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên và sinh viên của trường về việc truy cập và dùng thử các CSDL sau:

  1. CSDL Khoa học của Hiệp hội Khoa học Hoàng Gia Anh (RSC - Royal Society of Chemistry, Anh)

Địa chỉ truy cập: http://www.rsc.org

Thời gian truy cập: từ 09/2016  đến 11/2016

Thông tin giới thiệu về CSDL xem file đính kèm

  1. CSDL tạp chí đa ngành JSTOR 

Địa chỉ truy cập: http://www.jstor.org

Thời gian truy cập: từ 5/9/2016 đến 1/10/2016 

Thông tin giới thiệu về CSDL xem file đính kèm

Lưu ý: Phạm vi truy cập và tải toàn văn tài liệu từ các CSDL trên được cấp theo địa chỉ IP của trường.

Mọi yêu cầu hỗ trợ về việc truy cập CSDL xin liên hệ:

          Vũ Thị Kiều Loan

           Email: vkloan2001@gmail.com

           ĐT: 0511. 3896601

Các bài khác...