Sidebar

Thông báo dùng thử CSDL Science Direct

08 THÁNG 05 2018
Căn cứ Thông báo số 16/TTHL ngày 03/5/2018 của Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN về việc dùng thử CSDL điện tử Science Direct, Thư viện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật kính thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường về việc đăng ký tập huấn sử dụng, dùng thử và khái thác tài liệu trên CSDL này trong vòng 01 tháng (từ 01/06/2018 đến 30/06/2018). Thời gian đăng ký trước ngày 08/5/2018. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Tổ Thư viện:
ĐT: (0.236) 3 896 601
Email: thuvien_dhspktdn@ute.udn.vn

Các bài khác...