Sidebar

Thông báo tuyển dụng nhân sự của công ty DMSpro

29 THÁNG 09 2017
DMSpro_Tuyendung.jpg

DMSpro_Tuyendung2.jpg

DMSpro1.jpg
DMSpro2.jpg

Về thông tin công ty DMSpro, có thể tham khảo trên các trang thông tin như sau
 
                1. WEB SITE công ty         : http://dmspro.vn/
                2. FACEBOOK                     : https://www.facebook.com/dmsprojsc
                3. YOUTUBE                        : https://www.youtube.com/c/dmsprojsc
                4. TWITTER                          : https://twitter.com/DMSproJSC

Các bài khác...