Sidebar

TRẠI HÈ KHỞI NGHIỆP START-UP, STARTS NOW miễn phí tại Đài Loan

08 THÁNG 05 2018

TRẠI HÈ KHỞI NGHIỆP START-UP, STARTS NOW!
1. Mục đích: Trại nhằm khuyến khích việc trao đổi các ý tưởng sáng tạo và tư duy kinh doanh giữa các thế hệ trẻ ở Châu á. Thông qua chương trình, đơn vị tổ chức hy vọng sẽ tạo điều kiện cho các start-up xuyên biên giới, thúc đẩy và chia sẻ sự phát triển của nguồn tài nguyên kinh tế và dịch vụ trong khu vực. Chương trình 10 ngày bao gồm các khóa học về kinh doanh, trao đổi ý tưởng (giữa những người tham gia và các nhà đầu tư), tham quan công ty và trải nghiệm văn hóa.
2. Đơn vị tổ chức: Vụ Phát triển Thanh niên, Bộ Giáo dục Đài Loan
Đơn vị điều hành: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng
3. Tên trại: Trại hè khởi nghiệp Start-up, starts now!
4. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 10/8/2018
5. Địa điểm: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (First Campus)
Địa chỉ: No.1, University Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan (R.O.C.)
6. Điều kiện tham gia:
● Sẽ có 40 suất tham dự, bao gồm 20 sinh viên từ các nước thuộc khu vực phía nam mới (5 sinh viên đang học tại Đài Loan) và 20 sinh viên bản địa. Ngoài ra sẽ có 15 sinh viên bản địa và 15 sinh viên từ các nước thuộc khu vực phía nam trong danh sách dự bị.
● Sinh viên đại học, cao đẳng có đam mê và ý tưởng sáng tạo và kinh doanh (bao gồm cả học viên sau đại học và nghiên cứu sinh)
● Người tham gia cần phải có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp khá/tốt (có thể sử dụng thành thảo trong giao tiếp hàng ngày)
● Danh sách các nước khu vực phía nam mới: Úc, Bengal, Bhutan, Brunei, Cambodia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, và Việt Nam.
7. Đăng ký: Vui lòng đăng ký trực tuyến trước ngày 31/5/2018 (GMT + 8). Thông báo kết quả cuối cùng sẽ được gửi qua thư điện tử và công bố trên trang web của đơn vị tổ chức và đơn vị điều hành vào giữa tháng sáu.
8. Đăng ký tại đây: https://goo.gl/forms/39OKjxINPcTgKal23 (Upload một video tự giới thiệu về bản thân và ý tưởng kinh doanh bằng tiếng Anh và gửi link trong file nâng cao khả năng cạnh tranh.)
9. Quyền lợi:
● Sinh viên được chấp thuận sẽ được tham gia hội trại miễn phí, được tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở và lưu trú (không bao gồm chi phí cá nhân khác). Sinh viên quốc tế được tài trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông.
● Sau khi cắm trại, sinh viên có 6 tháng sử dụng không gian làm việc của trường và được nhận tư vấn của chuyên gia để giúp các đội đã được xây dựng trong hội trại kết nối với nguồn lực địa phương cũng như gây quỹ trong nước.
● Những người tham gia vào toàn bộ hoạt động của hội trại sẽ được cấp một giấy chứng nhận tham gia.
10. Thông tin liên hệ:
● Executive: National Kaohsiung University of Science and Technology
● Contact Person: Teresa Sun
● Tel:886-7-6011-000#8201
● E-mail: t1r1s1a1@gmail.com
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.
http://ute.udn.vn/upload/DHSPKT/QLKH/2018NKUST2.pdf
http://ute.udn.vn/upload/DHSPKT/QLKH/2018NKUST1.pdf

Các bài khác...