Sidebar

Thông báo tuyển sinh viên trao đổi tại Nhật Bản

05 THÁNG 06 2019

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) nhận được thông tin: Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan tại tỉnh Tokushima, Nhật Bản strao  học bổng dành cho sinh viên của Trường Đi học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, du học tại Nhật Bản. Nội dung cụ thể như sau:hbana.jpg

Nội dung thông tin chi tiết xem tại đây>

Các bài khác...