Sidebar

Thông báo tuyển dụng của công ty CPDV cáp treo Bà Nà

12 THÁNG 10 2018

banahil1.jpg

banahil2.jpg

banahil3.jpg
Các sinh viên có nhu cầu có thể mang hồ sơ đến trực tiếp phỏng vấn ở ngày hội việc làm được tổ chức tại công ty ngày 14/10/2018. Những giấy từ còn thiếu có thể bổ sung.

Các bài khác...