Sidebar

Thông báo phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Đại học Đà Nẵng hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHĐN (1994-2024)

17 THÁNG 07 2023
Hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) (1994-2024) và 30 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHĐN, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên ĐHĐN phát động "Cuộc thi sáng tác ca khúc về ĐHĐN", nơi hun đúc tài năng và trí tuệ, vì sự phát triển của miền Trung-Tây Nguyên với bao kỷ niệm, khát vọng của thời sinh viên sôi nổi.

1. Thông tin chung

- Mỗi tác giả dự thi không quá 03 tác phẩm.

- Tác phẩm dự thi được trình bày bằng bản ký âm, có đủ phần nhạc và lời bằng tiếng Việt, đánh máy trên giấy A4. Dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tác giả phần nhạc và phần lời.

- Khuyến khích tác giả gửi kèm đĩa CD hoặc file nhạc các tác phẩm đã được dàn dựng, hoà âm - phối khí và thu ca.


358053886_667045332120519_583264365042271533_n.jpg
2. Giải thưởng

- 01 giải Nhất: 7.000.000đ;

- 01 giải Nhì: 4.000.000đ;

- 02 giải Ba: 3.000.000đ;

- 02 giải Khuyến khích: 2.000.000đ.

3. Thời hạn và Bài dự thi 

- Thời hạn: Đến hết ngày 20/01/2024

- Bài dự thi gồm có:

+ Thông tin tác giả (Họ tên, nơi công tác, cư trú, số điện thoại, email);

+ Thông tin tác phẩm dự thi: tên tác phẩm, thể loại, thông tin đối với tác giả phần nhạc, thông tin đối với tác giả phần lời (Họ tên, nơi công tác, cư trú, số điện thoại, email).

Bài dự thi vui lòng gửi về: Văn phòng Đoàn Thanh niên ĐHĐN

Phòng 311 (tầng 3), Nhà A, ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tin Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên ĐHĐN

Các bài khác...