Sidebar

Giao lưu giữa lãnh đạo Nhà trường với HSSV là Bộ đội xuất ngũ vào 16h00 ngày 22/12/2010

06 THÁNG 08 2014
Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ thông báo về việc tổ chức giao lưu thân mật giữa lãnh đạo nhà trường với các học sinh, sinh viên đang học tại trường là Bộ đội xuất ngũ. Mời tất cả các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách này đúng vào lúc 16h00 ngày 22/12/2010, đến tại Hội trường B.

Đoàn TNCSHCM trường

Các bài khác...